De praktijk

Autorijschool Jan Lammers is een zelfstandig functionerende rijschool zonder personeel in dienst. Dit houdt in, dat onze leerlingen van niet meer dan twee verschillende instructeurs les krijgen, nl. van Jan of Carmen, beiden in het bezit van de benodigde diploma’s tot het geven van rij-instructie.

Bovendien is Jan staatsgediplomeerd en heeft hij behalve jarenlange ervaringen in het begeleiden van leerlingen ook lange tijd toekomstige instructeurs opgeleid. Wij prefereren een persoonlijke begeleiding want de ene leerling is de andere niet. Eens per twee weken worden de resultaten van onze leerlingen besproken, zodat wij volledig op de hoogte blijven van hun vorderingen en op tijd eventuele problemen kunnen signaleren en verhelpen.

 

 

Copyright © All rights reserved.